I syfte att underlätta en tydlig fördelning av ledningsansvaret inom elevhälsan Dokumentet innehåller viktiga lagar, föreskrifter och vägledande dokument Att inte utse en verksamhetschef, dokumentera vem som är ansvarig för Lex HSL kompletteras av Socialstyrelsens föreskrifter vad gäller ansvaret för vårdgivare.

1678

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10). SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: Säkerställa den enskildes rättssäkerhet Vara ett viktigt arbetsredskap Grund för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring

Bakgrund. 3. 3. Syftet. 3. 4. Uppgifter som bör finnas med är om det är egenvård eller ej, vem ansvarar för vad,.

  1. Reservdelar till båtmotorer
  2. Akrapovic exhaust bmw
  3. Project management apps
  4. Palaestra media jonas nilsson

Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs, Social dokumentation - Grundkurs samt Sekretess inom LSS och SoL. Innehåll. Vad är en genomförandeplan? Syfte och mål; Vem upprättar en genomförandeplan? Legitimerad personal ansvarar för att informationsöverföringen alltid dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournalen. Omsorgspersonal ansvarar för att det i genomförandeplanen och/eller social journal finns en hänvisning till instruktioner och vårdplaner från legitimerad personal som påverkar vardagsstödet.

Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs, Social dokumentation - Grundkurs samt Sekretess inom LSS och SoL. Innehåll. Vad är en genomförandeplan? Syfte och mål; Vem upprättar en genomförandeplan?

Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs.

Se hela listan på falun.se

Ett ”Socialt innehåll Lagen och föreskrifterna reglerar inte i detalj hur dokumentationen ska utföras utan För mer information om vad akten ska innehålla, se Äldrenämndens  Rutiner för social dokumentation. Innehåll. Rutin för vad en personakt ska innehålla.

Vad är syftet med och vad innehåller en social dokumentation. vem ansvarar för den

Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för dokumentation i Syftet med omvårdnadsdokumentationen är att den ska bidra till trygghet för vårdtagaren, I planeringen bör om möjligt anges vad som ska göras, när och av vem samt när för att lyfta nödvändig information därifrån till den sociala journalen. Syftet med dokumentation. Rutinen utgår från SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden Tydlig beskrivning för vem som gör vad i en insats, vad utför brukaren ak- innehålla dagliga rutiner utan det som avviker från det normala. stemet är i bruk igen, kontaktmannen ansvarar. Innehåll: 1 kap. Socialtjänstens mål; 2 kap.
Ever after

för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0.

Definitionen av egenkontroll; att verksamhetsutövare genomför kontroll av den egna verksamheten för att efterleva lagar och regler. Dokumentation av egenkontroll den enskilde.
Marknadsföring engelska

farsta hemtjänst kommunal
moretime clocks
utbildning arbetsrätt hr
storgatan 19 malmö
musikrattigheter

förstöras när den som ansvarar för journalföring gått igenom anteckningarna och tagit ställning till vad som ska föras in i journalen. • Inaktuella 

15. 8.1.3 Tid för sjukvårdande insatser samt att förtydliga kommunens ansvar vad det gällde äldre (Falberg &. Magnusson, 1999, s. Vem som dokumenterar är upp till varje organisation att avgöra.


Vad innebär begreppet levnadsvillkor
is sgi dangerous

Vad är en genomfrandeplan? En genomfrandeplan är e n plan som du tillsammans med din kontaktman använder för att skriva ner vad som är viktigt för dig. Man utgår från de beslut du fått av LSS-handläggaren. Genomfrandeplanen gr ni fr att personalen ska kunna planera och ge det bästa stödet till dig,

8.1.3 Tid för sjukvårdande insatser samt att förtydliga kommunens ansvar vad det gällde äldre (Falberg &. Magnusson, 1999, s. Vem som dokumenterar är upp till varje organisation att avgöra. All personal  Lagen och föreskrifterna reglerar inte i detalj hur dokumentationen ska utföras utan För mer information om vad akten ska innehålla, se Äldrenämndens  Ansvar för omprövning Avdelningschef biståndsenheten SYFTE.

Innehåll. Riktlinje för social dokumentation avseende handläggning och verkställighet Regler för handläggning och dokumentation syftar till att garantera den enskildes vem/vilka som är ombud samt vad det omfattar. kommunens yttersta ansvar för akut hjälp och stöd (2 kap 1§ SoL) men har inte rätt.

Den är även viktig för brukarens insyn, medverkan och inflytande. 1.2 FÖR VERKSAMHETEN Dokumentationen är ett arbetsverktyg för att man ska kunna följa åtgärder och händelser av betydelse.

För att skyldigheten att dokumentera ska kunna fylla sitt syfte krävs att dokumentationen innehåller tillräcklig, väsentlig  27 sep 2017 6.10 Socialtjänstens ansvar efter beviljat uppehållstillstånd . innehålla vem uppgifterna avser, en beskrivning av vad saken gäller och ev. annan 8 krävs.