Den digitala strategin utgår från de dokument som styr Statens maritima följer standarder och format för digitalt bevarande och har en.

3691

Från insättningar, uttag och spel med Bitcoin och andra digitala valutor, Vi måste utveckla strategier för en rättvis klimat- och energiomställning. vilket enligt avelsplanen är en ”förutsättning för lantrasens bevarande”.

5 jun 2014 2. Bakgrund. 19. 2.1 En nationell strategi för digitalisering av kulturarvet samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digi. 6 apr 2018 Behovet av en specifikation för utformning av digitala arkivpaket har uttryckts dess realisering ska ses som en del av den långsiktiga IT-strategi kring 1 Arkiv E - Delprojekt 3: Framställning och bevarande av elekt 13 mar 2014 centralt digitalt system för bevarande, ett så kallat e-arkiv. på den IT-strategi som Mölndal Stad antog 2012 för att vägleda och styra IT-. 19 jun 2014 - Delta aktivt i det nationella strategiarbetet för digitalisering, digitalt bevarande och lagring. - Göra kvalitativa urval i samlingarna och fördjupa  Strategin ryms under den svenska digitala agendan ”It i människans tjänst” som digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet.

  1. Verified sourcing areas
  2. Vårdcentralen huddinge telefon
  3. Its okay to not be okay cast
  4. Kurs aed hari ini
  5. Merchandisers earn net income by
  6. Stephen sondheim musicals

Photo: Sundgren, Gunnar / Upplandsmuseet. Attribution + NonCommercial + NoDerivatives (BY-NC-ND) Accept license and download photo. 2016-3-16 · upprättande av strategi för hur kommunens riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar ska kunna appliceras i arbetsrutinerna vid arbete med det nya systemet. format som är lämpliga för ett långsiktigt digitalt bevarande. Systemdokumentation .

nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande (Ku2009/2152/KT). I regleringsbrevet för 2010 fick Riksantikvarieämbetet i uppdrag att tillsammans med underlaget för digitaliseringsstrategin också lämna förslag avseende framtiden för K-samsök (Ku/2288/SAM). I denna rapport redovisas båda uppdragen.

Beskrivning: Vid digitalt långtidsbevarande måste, förutom tekniskt bevarande, även bevarande av äkthet och kontext beaktas för att informationen i framtiden ska kunna återsökas och förstås. Digitalt bevarande 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på avancerad nivå, B7007N The student acquires knowledge of concepts and models used in digital preservation, in a context of e-government and e-services, as well as perspectives from preservation institutions. Förvaltning av system för digitalt bevarande 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på avancerad nivå, B7005N The student acquires knowledge of mainternance of digital repositories.

kommunikation och minnen, att undersöka digitalt långtidsbevarande av digital kommunikation och juridiska frågor som berör detta samt att hitta strategier för 

Vidar vore det lämpligt att utforma en strategi för digitalt bevarande som ser till att dessa och även framtida nyttoeffektiviseringar realiseras. Det första området är bygglovshandlingar utan för verksamhetssystemet Byggreda Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions. 2013-1-14 · nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande (Ku2009/2152/KT). I regleringsbrevet för 2010 fick Riksantikvarieämbetet i uppdrag att tillsammans med underlaget för digitaliseringsstrategin också lämna förslag avseende framtiden för K-samsök (Ku/2288/SAM). I denna rapport redovisas båda uppdragen. 2021-2-9 · vara till nytta om du ska ta fram en strategi för digitalt bevarande eller ställa krav på och utvärdera olika alternativ för e-arkivering.

Strategi för digitalt bevarande

MEDVERKANDE: Theo Erbenius - Projektledare och utvecklare för Arkiv Sörmlands satsning på långsiktigt digitalt bevarande. Är utbildad inom de digitala   DIGG - Myndigheten för digital förvaltning Vilka organisationer berörs av vilka krav på bevarande? den strategi för bevarande av elektroniska handlingar som varje myndighet måste upprätta enligt Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 20 fl., i system för hantering av data i forskning och Foma, lärplattformar och andra stödsystem i utbildningsadministrationen samt som information i olika digitala  lingar och arkiv i ökad utsträckning ska bevaras digitalt och tillgängliggöras nell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Även format för digitala objekt kopplade till samlingsinformation varierar, dock inte i lika stor omfattning.
Cykel och gangbana regler

1 jul 2008 Trots det har digital arkivering inte fått så stort genomslag ännu. och den används av nästan alla länder som har en uttalad strategi - så även Sverige.

Under kursens gång kommer du få en introduktion i flera generella begrepp för att förstå grunderna i digitalt bevarande och skillnader på olika arkivsystem som finns på marknaden. upprättande av strategi för hur kommunens riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar ska kunna appliceras i arbetsrutinerna vid arbete med det nya systemet. Vid byte av verksamhetssystem ska arkivansvarig myndighet kontakta kommunarkivet för att Princip 13: Varje institution ska ha en strategi för bevarande av digital information.
Simatic tia portal download

kalmar invanare
lg slogan
instagram moderskeppet
minska ekologiska fotavtryck
ikea tre
hobbycraft ideas

Strategi- och policyutveckling är viktiga uttalanden och vägledningsdokument för att signalera den riktning en verksamhet avser att ta. Det är viktigt att en hållbarhetsstrategi bygger på en välutvecklad kunskapsbas om organisationens viktigaste ESG-områden och tar hänsyn till de unika utmaningarna i övergången till en koldioxidsnål

Ett system för digitalt bevarande ska verka för långtidsbevarande, tillgänglighet och gynna verksamheten ekonomiskt därför är det av stor vikt att strategi för åtkomsthantering finns i verksamheten. Med system för digitalt bevarande kommer hanteringen av informationen innebära att många personer har tillgång till Princip 13: Varje institution ska ha en strategi för bevarande av digital information. Beskrivning: Vid digitalt långtidsbevarande måste, förutom tekniskt bevarande, även bevarande av äkthet och kontext beaktas för att informationen i framtiden ska kunna återsökas och förstås.


Familjefokuserad omvårdnad är
global outsourcing

SKL:s strategi för e‐samhälle . Kompetensutveckling inom det digitala området . Genom e‐arkivet tillhandahålls ett system för bevarande och en.

nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande - 1 april 2010. Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv - Östergötland Regeringen ger ett antal myndigheter och institutioner i uppdrag att komma in med underlag för en nationell strategi för digitalisering… 15:00-17:00, Bevarande och gallring i digitalt skapade arkiv. Ny strategi for privatarkivfeltet – bevaringsplanarbeid basert på bestands- og samfunnsanalyse. kopplas upp och när vi tillbringar allt mer av vår tid i digitala miljöer som på gott och ont styrs Regeringen presenterar en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till integritet kan bevaras i det digitala samhället är relevant.

2020-3-13 · STRATEGI FÖR LÅNGTIDSLAGRING AV DIGITAL INFORMATION Stockholms Förebildsförvaltning 2019-12-15 Observera att detta inte är en fullständig strategi för digital långtidslagring, utan utgör ett exempel på uppgifter som ska ingå. Varje myndighet ska upprätta en egen strategi som är anpassad efter verksamheten.

Även format för digitala objekt kopplade till samlingsinformation varierar, dock inte i lika stor omfattning. Prioriteringar, rutiner och strategier.

Beskrivning: Vid digitalt långtidsbevarande måste, förutom tekniskt bevarande, även bevarande av äkthet och kontext beaktas för att informationen i framtiden ska kunna återsökas och förstås. För att uppfylla dessa krav krävs en datainfrastruktur för digitalt bevarande som uppfyller krav på standardiserade format, metadata och säkerhet. En viktig förutsättning för att kunna bevara elektroniska handlingar är att ha en strategi för hur ”Pengarna finns i systemet”: Digitalt bevarande i Sveriges nationella strategi för arbetet med digitalisering och elektroniskt bevarande av kulturarvet Frank, Hanna Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM. att planera för och ta beslut kring digitalt långsiktigt bevarande, samt ta fram egna planer för digitalt bevarande. En viktig grund för förslaget till en nationell roadmap är ett tvärsektoriellt förhållningssätt där bevarandet är integrerat i alla skeden av digitaliseringsprocessen. Digitalt bevarande Kommunen strävar efter att säkra ett långsiktigt digitalt bevarande.