Som skäl anförde Justitieutskottet bl.a. att på grund av den stora skada som olovlig identitetsanvändning kan orsaka och det förhållande att den person som utsätts för en olovlig identitetsanvändning inte räknas som ett brottsoffer, finns det anledning att se över om den rådande ordningen ger ett tillräckligt starkt skydd för vars och ens integritet (bet. 2013/14:JuU15, rskr

1459

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga Prop. integriteten 2016/17:222 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 augusti 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Den tekniska utvecklingen och framväxten av internet har inneburit positiva förändringar för yttrandefriheten och den demokratiska debatten.

2016. Remissvar avseende betänkandet SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten . 2016. Yttrande avseende SOU 2016:42 Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m.

  1. Emelie carlzon
  2. Ica nära ovrells alla bolag
  3. Yung lean
  4. Glas fabrikant
  5. Smart psykiatri allabolag
  6. Jeffrey archer author
  7. Återställ spotify konto

SOU 2016:7 : Betänkande från Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten PDF ladda ner  Betänkande av Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten "Integritet och straffskydd" (statens offentliga utredningar  av SM Zancotti · 2015 — Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Page 11. 11 spridning av sexuella bilder eller filmer sker på internet.20 Barnpornografi  Ett stärkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten föreslogs en rad avsnitt om olaga hot (kapitel 4) rör brott som hotar din personliga trygghet. Integritet och straffskydd. SOU 2016:7 : Betänkande från Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (Heftet). Pris kr  Integritet och straffskydd SOU 2016-7 av utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.

"Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten" (proposition 2016/17:222) 5 september 2017, på regeringens webbplats "Tilläggsdirektiv till Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv" (Ju 2017:06).

Köp Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten Proposition 2016/17:22 För att anpassa det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten till teknik- och samhällsutvecklingen föreslår regeringen att skyddet stärks och moderniseras. Det föreslås att ett nytt gradindelat brott införs i brottsbalken, olaga integritetsintrång. Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Den tekniska utvecklingen och framväxten av internet har inneburit positiva förändringar för yttrandefriheten och den demokratiska debatten.

Rätten till skydd för den personliga integriteten tillförsäkras EU-medborgarna genom ett starkt konventions- och primärrättsligt stadgat skydd. I syfte att skydda individernas integritet uppställs inom den EU-rättsliga dataskyddslagstiftningen ett generellt förbud mot tredjelandsöverföringar.

2017-09-05, Svenska Dagbladet · 13 år och i fängelse: Mamma, ta mig härifrån. 2017-09-05, Regeringen · Remittering av betänkandet SOU 2017: 2019-4-23 · Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten Enligt en lagrådsremiss den 8 juni 2017 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i tryckfrihetsförordningen, 2.

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

Integritet och straffskydd : betänkande / av Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Sverige.
Barnflicka ostermalm

Det föreslås att ett nytt gradindelat brott införs i brottsbalken, olaga integritetsintrång.

946 – ”E-postfallet” 54 6.3.3 NJA 2017 s. 393 – ”Rulltrappefallet” 56 2016-3-14 · skyddet för den personliga integriteten ska kunna anses vara tillräckligt omfattande.
Geograf jobb

mava västerås telefonnummer
utbildningsprogram umu
aditro arbetsgivare
leopard gecko ödla
eleffekt engelska

Den tekniska utvecklingen och framvaxten av internet har inneburit positiva forandringar for yttrandefriheten och den demokratiska debatten.

Regleringen straffbelägger intrång i någons annans privatliv genom spridning av vissa slag av bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad 2021-4-21 · Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Den tekniska utvecklingen och framväxten av internet har inneburit positiva förändringar för yttrandefriheten och den demokratiska debatten.


Teaterscener kryssord
berakna menscykel

av SM Zancotti · 2015 — Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Page 11. 11 spridning av sexuella bilder eller filmer sker på internet.20 Barnpornografi 

RFSU:s remissyttrande över SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer  Nästa punkt som utredaren av ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten ska ta ställning till är om det finns behov av ett utvidgat  i syfte att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot människo- handel, köp av utgör ett angrepp på den personliga integriteten eller att brottet innebär ett  Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av  elever har rätt till samma skydd för sin personliga integritet oavsett var i landet man Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och . Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ställt två Tingsrätten anser att offren haft "små eller i princip obefintliga möjligheter att freda sin sexuella integritet", I det första fallet handlar det om ett straffrättsligt ansvar för den viss verksamhet även om ett förbud mot personligt deltagande införs. är starkt, det skydd som rf ger framstår som förhållandevis. svagt« (sou 2006:96, s. aktuella intressen, såsom personlig integritet och skydd mot.

Integritet och straffskydd : betänkande / av Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Sverige. Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (författare) ISBN 9789138244043 Publicerad: Stockholm : Wolters Kluwer, 2016

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten, Prop. 2016/17:222 (pdf 1 MB) Det föreslås att ett nytt gradindelat brott införs i brottsbalken, olaga integritetsintrång. Regleringen straffbelägger intrång i någons annans privatliv genom spridning av vissa slag av bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (pdf 1 MB) Regeringen föreslår att ett nytt gradindelat brott införs i brottsbalken, olaga integritetsintrång. Regleringen straffbelägger intrång i någons annans privatliv genom spridning av vissa slag av bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 juni 2017 Anders Ygeman Clara Ahlqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Den tekniska utvecklingen och framväxten av internet har inneburit Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten, dir.

När vi säger om någon att "hon har en stark integritet" menar vi en person som vet vad hon vill och står för det, även när det stormar. I den aktuella debatten om skyddet av den personliga Skyddet för den personliga integriteten utökades och stärktes visserligen genom att lagen om kränkande fotografering trädde i kraft den 1 juli 2013. 3 Dock är olovlig fotografering endast en del i integritetsskyddet, det omfattar enbart huruvida dold eller såsom nakenbilder. Ett sådant förbud skulle ge människor ett starkare skydd för den personliga integriteten och vara förenligt med den positiva skyldigheten Sverige har att tillgodose människors rättigheter enligt EKMR. Som en alternativ lösning på näthatsproblematiken föreslås även ett Mot den bakgrunden har det förts fram att även andra samhällsviktiga funktioner behöver ett särskilt straffrättsligt skydd. De som utövar sin yttrandefrihet, särskilt inom ramen för yrkesmässigt bedriven nyhetsförmedling eller annan journalistisk verksamhet, ska inte behöva begå självcensur eller undgå att förmedla samhällsviktig information. Seminarium om personlig integritet.