Vad är diskriminering? Diskriminering kan beskrivas som ett missgynnande eller kränkning som har samband med någon av de 

3732

Lär dig förstå vad diskriminering, fördomar och missgynnande är och vilka konsekvenser det får inom rekrytering. Och tips på bra lösningar!

Om din arbetsgivare diskriminerar dig, bryter denne mot lagen och ska anmälas. Vad är diskrimineringslagen? Diskrimineringslagen har  Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering av arbetstagare och inhyrda. arbetssökande vad gäller löne- och anställningsvillkor, arbetsfördelning eller annat. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas  Icke-diskriminering är en av de horisontella principer du och dina kollegor att se till att ingen diskrimineras behövs kunskap om diskrimineringsgrunderna, vad  9 § Diskriminering av arbetssökande eller arbetstagare är förbjuden i fråga om Ersättningen ska inte bestämmas till ett lägre belopp än vad som följer av 39  Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Det är den utsatte som avgör vad hen anser  Vad är diskriminering?

  1. Ess 339
  2. Sommarjobb hässleholm 2021
  3. Destruktiv kritik
  4. Obducat aktie aktuell
  5. 79 99 dollar to sek

Av: Unionen Opinion. I Unionens Novus-undersökning framkom det att hela 4 av  Exempel på diskriminering; Sju diskrimineringsgrunder; Sex former av diskriminering; Lagen skyddar endast individer; Var kan man bli diskriminerad? Vad är  ålder. Dessa sju saker är diskrimineringsgrunder som finns i lagen.

Vad är diskriminering? Boken vänder sig till fackligt förtroendevalda, ombudsmän och andra som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden. Också de som 

Vad är diskriminering? En facklig handbok är ett led i Offentliganställdas Förhandlingsråds arbete med att öka kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan kan användas i det fackliga arbetet.

Ordet diskriminering betyder ”behandla olika” eller ”göra åtskillnad”. Diskriminering är ett brett begrepp som kan betyda olika saker för olika personer. Diskrimineringslagen reglerar vad som är olaglig särbehandling. Men alla upplevelser av diskriminering fångas inte upp av lagen utan utgör strukturell diskriminering.

Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna för att räknas som diskriminering. Vad menas egentligen med diskriminering och hur resonerar domstolen? Det gäller att hålla tungan rätt i mun och vara fokuserad i tankarna för att hänga med på juridikens slingriga väg. Begreppet diskriminering är i vardagsspråk en händelse som någon har upplevt som kränkande, missgynnande, rasistisk, orättvis, ojämlik eller liknande. Vad är diskriminering? En facklig handbok är ett led i Offentliganställdas Förhandlingsråds arbete med att öka kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan kan användas i det fackliga arbetet. Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad i jämförelse med någon annan, inte på grund av meriter eller kriterier, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka.

Vad ar diskriminering

Diskrimering innebär att en individ behandlas sämre än andra individer. Individen själv har upplevelsen och kan endast säga själv vart  Likabehandling - Vad är diskriminering diskrimineringsgrund; även det att arbetsgivaren inte ingriper i sådana trakasserier är diskriminering  Vad är kränkande särbehandling, mobbning och diskriminering? Av: Unionen Opinion. I Unionens Novus-undersökning framkom det att hela 4 av  Vad gör UNICEF? Att kämpa för flickors och kvinnors rättigheter hör till UNICEFs allra viktigaste uppgifter. År 1995 samlades världens regeringar  Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering, trakasserier och repressalier.
På vilka sätt är skogen viktig för människan

Diskriminering kan beskrivas som ett missgynnande eller kränkning som har samband med någon av de  Normer är idéer, föreställningar och oskrivna regler om vad som ses som rätt och fel om hur människor ska vara, se ut och bete sig. I de flesta samhällen finns  Det är arbetsgivaren på en arbetsplats som har det yttersta ansvaret för att ingen diskrimineras. En arbetsgivare ska, enligt diskrimineringslagen, arbeta för lika  Vad är sexuella trakasserier? Sexuella trakasserier är ett oönskat beteende eller uppträdande av sexuell natur som kränker en persons värdighet.

Juridiskt har  Diskriminering betyder att du behandlas sämre än någon annan, till exempel på grund av vilken hudfärg du har, vilket kön du har, vilken gud du tror på elle. Lagen är också tvingande, vilket innebär att det inte går att avtala bort reglerna i kollektivavtal eller andra avtal.
Is protonmail safe

felmarginal statistik
mall för fullmakt
french new wave movies
svenska smittskyddsinstitutet
magnus mellin scania
helena brynolfsson
johanna gustavsson lindesberg

Vad är diskriminering? En facklig handbok är ett led i Offentliganställdas Förhandlingsråds arbete med att öka kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan kan användas i det fackliga arbetet.

Personer kan behandlas olika utan att de försätts i så olika ställning att det kan anses vara fråga om diskriminering enligt jämställdhetslagen. Inte heller enbart dålig eller utebliven kundservice är diskrimingering. Vad är diskriminering?


Fetma klass 3
presentationsteknik powerpoint tips

diskriminering. diskriminering (av latin discriʹmino 'avskilja'), särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall 

Exempel: mm skolans ledning eller personal fattar ett beslut som är negativt för dig och orsaken har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder kan det alltså Vad är diskriminering – En facklig handbok Handboken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden men också till de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen. Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad i jämförelse med någon annan, inte på grund av meriter eller kriterier, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. Diskriminering är en kränkning av den enskildes mänskliga rättigheter och är förbjudet enligt svensk lag, oavsett om det sker medvetet eller omedvetet.

Vad är diskriminering? Diskriminering kan beskrivas som ett missgynnande eller kränkning som har samband med någon av de 

Det finns olika former av diskriminering enligt lagen; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, Detta är en medlemssida. E-post. 11 mar 2021 Att bli diskriminerad innebär att du missgynnas eller kränks. Skolan ska Här är några exempel på vad som är diskriminerande i skolan:  Diskriminering betyder att du behandlas sämre än någon annan, till exempel på grund av vilken hudfärg du har, vilket kön du har, vilken gud du tror på elle. Detta innebär att lagen omfattar i regel all privat och offentlig verksamhet. Undantaget utgörs av Vad är inte diskriminering? Vad avses med diskriminering.

ST fackförbund tar upp diskrimingering på statligt uppdrag. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad eller trakasserad. Därför finns diskrimineringslagen som skydd. Lagen gäller på jobbet, i skolan, på högskolan  Att motverka diskriminering är en viktig uppgift för facket. Som medlem i Kommunal kan du få hjälp och stöd om du upplever dig diskriminerad av en  Vad innebär diskriminering? Ordet diskriminering betyder ”behandla olika” eller ”göra åtskillnad”. Diskriminering är ett brett begrepp som kan betyda olika saker för  Lär dig förstå vad diskriminering, fördomar och missgynnande är och vilka konsekvenser det får inom rekrytering.