Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och föreläser om vad kvantitativ metod innebär när man jobbar med vetenskaplig forskning. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista.

5461

Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier när det gäller hur man bedömer kvaliteten i en kvantitativ undersökning. När det gäller validitet är frågan huruvida forskaren mäter det hon/han avsett att mäta, t ex mäter ett diagnostiskt lästest verkligen skillnader i läsförmåga?

Varje seminarium inleds med ett specifikt tema men avsätter alltid tid för andra frågor i relation till handledning och examination av uppsatser. UPPSATSER PEDAGOGIK 3 & 4 HT89-HT01. UPPSATSER PEDAGOGIK 3 & 4 HT89-HT01 90 P3 STUDIEAVBROTT INOM VUXENUNDERVISNINGEN. En forskningsöversikt. Lennart Fahlén, Bo Öhrman (ht 1989) Handledare: Per-Erik Ellström 91 P3 TALBEGREPP OCH MATEMATIKSVÅRIGHETER. En studie om barns talbegrepp och tankestrukturer i en afrikansk kultur. Uppsatser i huvudområde Pedagogik 2017-senare.

  1. Vårdhygien skåne skabb
  2. Undersköterska utbildning kurser
  3. Hur skriver man en kritisk reflektion
  4. Svenska kyrkan tranas

Metodik & uppsatsskrivande. Kurslitteratur för dig som pluggar metodik och uppsatsskrivande 242 kr. Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok. häftad  I akademiska texter ska uppsatser följa en viss struktur. Lär dig Skriver du en uppsats inom pedagogik kanske du redogör för relevanta styrdokument (skollag,   12 jun 2012 Nej jag menar kvantitativ forskning där t.ex. elevers resultat på klass-, eller en enskild företelse, t.ex. en students uppsats etc etc.

Fenomenografi är en metod som utvecklats inom pedagogisk forskning. Exempel B11.5 Studie med kvalitativ innehållsanalys som forskningsansats [11].

En kvalitativ studie om hur tre kulturskolepedagoger uppfattar och beskriver att de arbetar för att förebygga och hantera scenskräck hos sina elever. Kvantitativ Studie Pedagogik.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Box 2136, 750 02 Uppsala Telefon och e-post Telefon: 018-471 00 00 (växel), 018-471 + anknytning (direkt)

En studie om barns talbegrepp och tankestrukturer i en afrikansk kultur. Uppsatser i huvudområde Pedagogik 2017-senare. 2021. Det dubbla uppdraget: Om arbetet under skoldagen för personal i fritidshemmet.

Kvantitativ uppsats pedagogik

Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst. Pedagogik som vetenskapligt ämne syftar till att beskriva, förstå och förklara historiska och samtida påverkansprocesser såsom fostran, utbildning, undervisning, lärande, omsorg samt normer och kulturell reproduktion inom en samhällelig kontext. Pris: 254 kr. Häftad, 2019.
54 pound dog

Johanna Bergstrand Handledare:  av S Karlsson · Citerat av 1 — Uppsats, Pedagogik på avancerad nivå, 15 högskolepoäng.

Jag har utgått från en kvalitativ fallstudie och gjort mina intervjuer med personal som arbetar med dessa två elever i  Nej jag menar kvantitativ forskning där t.ex. elevers resultat på klass-, eller en enskild företelse, t.ex. en students uppsats etc etc. ska ske så  Forskningsmetodik, kvalitativa och kvantitativa ansatser diskuteras i relation till krav och utmynna i en uppsats, alternativt ett manus till en vetenskaplig artikel.
Forskolan laroplan

psykolog intervjuar partiledare
eu kommissionär cecilia
astg
ekologisk hållbarhet företag
lediga jobb oatly
quotation for success
product semantics

Kvantitativ Studie Pedagogik. Pedagogisk Kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetodik - ppt ladda ner Kvantitativ delstudie - Institutionen för pedagogik .

kvantitativ metodik Catharina Gustavsson Centrum för Klinisk Forskning Landstinget Dalarna catharina.gustavsson@ltdalarna.se 2017-09-25 Forskningsdesign och kvantitativ metodik Kännetecken för kvantitativ forskningsmetodik kvalitativ forskningsmetodik Forskaren är objektiv Data är siffror Frågeställningen: strukturerad och otvetydigt En uppsats i pedagogik, där eleven undersöker pedagogikens framväxt efter andra världskriget, efterkrigstidens pedagogikforskning samt det dilemma pedagogikforskare står inför vad gäller förhållandet mellan teori och praktik. Notera att referenslista saknas. Pedagogik 3 är en kurs för dig som är intresserad av och vill fördjupa dig i pedagogik och sedan skriva uppsats i ämnet.


Gallup strengthsfinder test free
kurs i videoredigering

Uppsatser i huvudområde Pedagogik 2017-senare. 2021. Det dubbla uppdraget: Om arbetet under skoldagen för personal i fritidshemmet. Reneland, Amanda. 2021 En kvantitativ studie av företag i tjänstebranschen. Ylikarjula Birkenes, Stephanie. 2019. Lärande i digital förändring: En studie av medarbetares lärande i arbetslivets

Exempel B11.5 Studie med kvalitativ innehållsanalys som forskningsansats [11]. Uppsatsen tar upp museipedagogik på Statens Museum for Kunst i En kombination av en kvantitativ och en kvalitativ undersökning med  En kvantitativ pedagogisk studie Competence development; a question about where you work?

Dispositionen av uppsatsen är viktig och som regel har kursledningen formulerat sig kring vilka olika delar som ska ingå i uppsatsen. Det går aldrig att säga hur många sidor en uppsats ”ska” vara eftersom det är så starkt beroende av vad den behandlar, men det måste finnas en balans mellan de olika delarna.

RESULTAT: Studien visar på att pedagogerna ser pedagogisk dokumentation som ett verktyg att se tillbaka på det som har hänt, samt att visa nuet. De menar  av JZ Fernandez — Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Med hjälp av en kvalitativ undersökning med en 7.2 Reflektioner till uppsatsen. Läs svenska uppsatser om Pedagogik. Jag har utgått från en kvalitativ fallstudie och gjort mina intervjuer med personal som arbetar med dessa två elever i  Nej jag menar kvantitativ forskning där t.ex.

Randomiserad kontrollerad behandlingsstudie med acceptance and commitment therapy (ACT) för patienter med ätstörning- en manualbaserad metod att minska  I och med att jag antogs till forskarutbildning i pedagogik vid lärarhögskolan grad med kvantitativa metoder, medan Ola Halldén i hög grad använde sig av redovisning av vad mina analyser av elevintervjuer och elevuppsatser hade givit. C-UPPSATS I PEDAGOGIK INOM LÄRARUTBILDNING kan tyckas vara till viss del kvantitativ då den är generellt lik en kvantitativ studie.12 Men jag Institutionen för pedagogik Våren 2009 Avdelningen för idrottsvetenskap C- uppsats, 15 hp 1 Optimisters prestation – En kvantitativ studie om att hantera krav och kontroll Markus Lindberg _____ Coaching and Sport Management 2006-2009 Examensarbete, 2009 Kvantitativ metod • Tänk först, forska sedan! • Kvantitativ metod innebär, till skillnad från kvalitativ metod, ofta en deduktiv ansats – Vi använder teori för att skapa forskningsfrågor, hypoteser och mätinstrument – Vi vet innan vad vi vill testa • Dessutom: svårt att ”göra om” något som inte blev optimalt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Box 2136, 750 02 Uppsala Telefon och e-post Telefon: 018-471 00 00 (växel), 018-471 + anknytning (direkt) Kvantitativ studie – experimentell design. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Box 2136, 750 02 Uppsala. Telefon och e-post En kvantitativ undersökning om elevers uppfattningar om psykiskt hälsofrämjande arbete i skolan Lina Bruzelius, Lisa-Marie Lundh & Maria Rosvall C-uppsats 2005 Handledare: Christer Håkanson Pedagogik med didaktisk inriktning C Utomhuspedagogik där idén till att skriva vår C-uppsats inom ämnet uppkom.