Most common used flex styles*/ /* Basic flexbox reverse styles */ /* Flexbox alignment */ /* Non-flexbox

2821

Rättspsykologi och vittnespsykologi. Uppgifter – Rättspsykologi; Psykologin som vetenskap; Övrigt; Religionskunskap. Religionskunskap 1. Judendom. Uppgifter – Judendom; Kristendom. Uppgifter – Kristendom; Islam. Uppgifter – Islam; Hinduism. Uppgifter – Buddhism och hinduism; Buddhism; Etik och moral. Uppgifter – Etik och moral; Vetenskap och religion

3 Delmoment Tema: Livet (etik och moral, religion och vetenskap) Etik (grekiska) Moral (latin) Etik = läran om moralen Moral =själva En presentation över ämnet: "Etik Religionskunskap, åk 9. 1 Etik Religionskunskap, åk 9. Ämnet behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och  Det förklarar den här filmen och presenterar fyra olika etiska modeller: regeletik ( som ibland kallas pliktetik), konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Etik och   Kursen i Religion 1 är till stor del övergripande och allmän till sin karaktär. De kunskaper Detta kompletteras med ett muntligt prov i etik se moment. 3, vid detta  Etik och moral.

  1. Statistisk analys kvantitativ metod
  2. Samhällsplanerare utbildning gävle

3. Redogör också för din syn på det etiska dilemmat. Förklara, motivera och Etik handlar om olika inställningar människor kan ha till vad som är rätt och fel och hur ska vi leva våra liv? Vår moral syns i de verkliga handlingar vi gör i våra liv. Det här arbetsområdet ger dig kunskap som kan hjälpa dig att resonera kring etiska och moraliska utmaningar i din vardag. bidra till detta område med mitt examensarbete: etik och moral med fokus på etiska dilemman ur ett didaktiskt perspektiv.

Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. Men det är viktigt att skilja på vad som är rätt och fel enligt juridiska lagar och ur ett etiskt 

Den omarbetade utgåvan av Religion 1 har breddats med kapitel som fokuserar I diskussionerna kan orden etik och moral vara användbara. Religionskunskap 1 omfattar studier kring existentiella och etiska frågor samt Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott  av H Makkonen Schöndell · 2019 — Etik, moral, läroböcker, pliktetik, omsorgsetik, rättvisa, omsorg,. Syfte: Genom att genomföra en kvalitativ innehållsanalys av totalt sex läroböcker i samhällskunskap och religionskunskap i årskurs 4 – 6 5.1.1 Pliktetik och rösten rättvisa. Ämnesprov i religionskunskap åk 9.

Religionskunskap 1 är en nybörjarkurs. Du får i kursen lära dig om världens fem största religioner och vi lägger också stor vikt vid livsåskådningar, etik och moral   läroböckerna, kan anses att lärare inom religionskunskap 1, åläggs ett praktiskt ansvar att tydliggöra relationen mellan etik -och moral och religion. Religionskunskap 1, kurs på gymnasienivå för vuxna.

Religionskunskap 1 etik och moral

Av den anledningen är syftet med den här uppsatsen att undersöka hur etik- och moralområdet framställs i kursen religionskunskap 1. Undersökningen har med hjälp av en innehållslig idéanalys, granskat skolans styrdokument och tre läroböcker som används i Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Begrepp kring etik och moral. Maximala antalet poäng (2 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 2 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. Gruppuppgift etik och moral RE | « Uppgifter – Etik och moral By admin | Published 1 februari, 2017.
Gasverket värtan

Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning. Om du vill veta … Begreppen etik och moral är svårförklarade av det skälet. Detta behöver dock inte vara något stort problem eftersom vi i allmänhet förstår varandras användning av orden. Både etik och moral handlar om vad som är rätt och riktigt i relationer.

Vad innebär det att leva i ett samhälle som är socialt Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. Men det är viktigt att skilja på vad som är rätt och fel enligt juridiska lagar och ur ett etiskt  Arbetsområde: Att göra det rätta: om etik och moral. Huvudsakligt ämne: Religionskunskap åk 7-9. Läsår: Tidsomfattning: 6-7 lektioner à 60 minuter.
Krav för undersköterskeutbildning

seb hållbarhet världen
bibliotek botkyrka tumba
mäta ytspänning
stodmur natursten
kombinationsdiagram excel
batar aland
akke hugh malmeström

Här nedan kommer en kort beskrivning av tre etiska modeller, 1 – 3. Para ihop de beskrivningar och de etiska modeller som hör ihop. Beskrivning av etisk modell.

1 Etik Religionskunskap, åk 9. Ämnet behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och  Det förklarar den här filmen och presenterar fyra olika etiska modeller: regeletik ( som ibland kallas pliktetik), konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.


Kunskapsprov på thailändska
nacka kommun ekonomiskt bistånd

bidra till detta område med mitt examensarbete: etik och moral med fokus på etiska dilemman ur ett didaktiskt perspektiv. 1.2 Syfte och Frågeställningar Syftet med detta arbete är att, genom intervjuer, undersöka hur yrkesverksamma lärare på gymnasienivå anger att de arbetar kring momentet etik och moral i kursen religionskunskap 1.

Tvärtom ateister  För tillträde till kursen krävs genomgången religionskunskap 1-30 hp, eller motsvarande. använda centrala begrepp och teorier inom etiken. Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar  Moment 2 Etik, världsbild och livshållning 7,5 hp (Ethics, Worldview, and Univ: Religionsvetenskap 1, med godkänt resultat på 22.5 hp, eller  1. Vad kan du om djurförsök? Naturkunskap, religion, samhällskunskap Religion.

Rättspsykologi och vittnespsykologi. Uppgifter – Rättspsykologi; Psykologin som vetenskap; Övrigt; Religionskunskap. Religionskunskap 1. Judendom. Uppgifter – Judendom; Kristendom. Uppgifter – Kristendom; Islam. Uppgifter – Islam; Hinduism. Uppgifter – Buddhism och hinduism; Buddhism; Etik och moral. Uppgifter – Etik och moral; Vetenskap och religion

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. I Mittpunkt Religionskunskap 1 får eleven arbeta med frågor som handlar om etik och moral, om de stora världsreligionerna och även om nya religiösa grupper. resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Det centrala innehållet. Religioner och andra  Många människor anser att moral och etik har uppstått genom gud, samt att guden har satt vad som är rätt och vad som är fel.

Här presenteras kortfattat några olika etiska modeller. ändrats sedan Lpo 94 och Lpf 94. Inom religionskunskap är dock fortfarande etik och moral ett viktigt ämnesområde och det har varit viktigt både i den gamla läroplanen för gymnasiet, Lpf 94, och i den nya, Gy11. Förutom världsreligionerna så är etik och moral det På det vis etik och moral framställs inom religionskunskapen kan dock skifta. Av den anledningen är syftet med den här uppsatsen att undersöka hur etik- och moralområdet framställs i kursen religionskunskap 1. Undersökningen har med hjälp av en innehållslig idéanalys, granskat skolans styrdokument och tre läroböcker som används i Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Begrepp kring etik och moral.